Shekinaimmobilier
Omnisport, Ancien Snec Yaoundé, Cameroun
Tel:(00237) 674 748 342 / 696 626 754 / 696 646 204, E-mail: